Från Gård
till Gaffel

2024 5/4

Livkalv

Efterfrågan på livkalvar ökar och vi tar gärna emot fler anmälningar. Ring 0771-500 500 och anmäl.

Vi höjer noteringen med 50 öre på både tjur- och kvigkalv v 15.

Postat den av Carina Ljungkvist.
Publicerat i Kommunikation | Kommentarer inaktiverade för Livkalv
2024 5/4

God efterfrågan på lamm

Våren betyder god efterfrågan på svenskt lamm, och vi tar gärna emot fler djur i anmälan kommande veckor. Har du slaktmogna djur i stallet så välkommen att kontakta vår slaktanmälan på 0771-500 500. Även om det är aktuellt lite längre fram så uppskattar vi om vi får en preliminär anmälan med lite framförhållning, så att vi balanserar rätt i slakt och försäljning.

Vi vill också påminna om Livsmedelverkets nya riktlinjer kring klassning av får/lamm. Om djuren har börjat fälla sina framtänder så kommer de att klassas som får. Vänta därför inte för länge med att skicka djur som stått kvar över vintern.

Vi önskar er alla en trevlig helg!

Postat den av Carina Ljungkvist.
Publicerat i Kommunikation | Kommentarer inaktiverade för God efterfrågan på lamm
2024 4/4

Scan Sverige omstrukturerar och accelererar sin satsning på svenskt kött

Pressmeddelande 4 april

Som ett led i arbetet med att driva utvecklingen och maximera fördelarna med svenskt och lokalproducerat kött, genomför vi nu en strategisk omstrukturering genom att samla och stärka vår kommersiella organisation och vår inköpsorganisation. Förändringen syftar till att stärka handlingskraften och öka flexibiliteten såväl som att uppnå ett effektivare resursutnyttjande utifrån våra mål om en ökad och mer hållbar svensk livsmedelsproduktion.
”Med denna strategiska omstrukturering av hur vi arbetar med våra kunder, konsumenter och leverantörer tar vi ytterligare steg för att accelerera vår satsning på svenskt kött – med det övergripande målet att  utveckla ett mer livskraftigt lantbruk och en ökad svensk livsmedelsproduktion. Med dessa förändringar stärker vi vår handlingskraft genom ökad flexibilitet och lyhördhet för marknadens behov i kombination med en effektivare resursanvändning”, säger Lars Appelqvist.

Ny kommersiell organisation
Hela vår kommersiella organisation, som tidigare var uppdelad mellan Retail och Food Service, samlas nu i en och samma avdelning. Den nya kommersiella avdelningen inkluderar Retail, Food Service, Marknad och Kategori och leds av Maria Dundeberg (Hugner), som närmast kommer från en roll som Försäljningsdirektör inom Foodservice, New Business och Industri.
”Genom att vi nu samlar all vår kommersiella kompetens under ett och samma tak, kommer vi att kunna jobba effektivare och resurssmartare, med fingertoppskänsla för kundernas och konsumenternas behov, vilket är nödvändigt i en marknad i snabb utveckling”, säger Maria Dundeberg

Ny inköpsorganisation
Även vår inköpsorganisation, som tidigare var uppdelad mellan animaliska råvaror och övriga insatsvaror, samlas i en och samma avdelning. Den nya avdelningen leds av Torbjörn Lithell, som närmast kommer från en roll som Försäljningsdirektör för Retail och Animal Sourcing.
”I en omvärld i snabb förändring, och betydande kostnadsutmaningar på alla fronter, är det viktigt att vi stärker samarbetet med våra leverantörer ytterligare. Det är en förutsättning för att vi ska lyckas i vårt gemensamma arbete med att framtidssäkra svenskt lantbruk och livsmedelsproduktion”, säger Torbjörn Lithell. ”Den här förändringen ger oss goda förutsättningar för att lyckas med detta”.

Postat den av Charlotta Abrahamsson.
Publicerat i Kommunikation | Kommentarer inaktiverade för Scan Sverige omstrukturerar och accelererar sin satsning på svenskt kött
2024 27/3

Lantmännens förvärv har slutförts – nu blir vi Scan Sverige AB

Affären, som kommunicerades i slutet av 2023, har godkänts av berörda myndigheter och nu slutförts, vilket innebär att ägarskapet för HKScans svenska verksamhet formellt övergår till Lantmännen. I samband med det blir HKScan Sweden AB nu Scan Sverige AB.

”Det är med glädje och optimism vi konstaterar att affären nu är avslutad. Genom ett nära samarbete med våra leverantörer, de svenska gårdarna, och lyhördhet för konsumenternas behov och önskemål, står vi väl rustade för framtiden,” säger Lars Appelqvist, VD för Scan Sverige AB. 

”Att bli en del av Lantmännen stärker också vår kapacitet att maximera fördelarna med svenskt och lokalproducerat kött och lyfta det till nya nivåer vad gäller hälsa, smak, djurvälfärd och expertis. Det i sin tur gynnar den inhemska livsmedelsproduktionen på ett betydande sätt.”

Scan Sverige AB blir ett helägt portföljbolag inom Lantmännen. I övrigt drivs verksamheten vidare som tidigare, under ledning av VD Lars Appelqvist. Fokus ligger fortsatt på att stärka kärnaffären inom kött- och chark och relationerna med er, våra leverantörer, samt driva utvecklingen för ett livskraftigt och lönsamt svenskt lantbruk och livsmedelsproduktion.

Här kan du läsa Lantmännens pressmeddelande

Postat den av Charlotta Abrahamsson.
Publicerat i Kommunikation | Kommentarer inaktiverade för Lantmännens förvärv har slutförts – nu blir vi Scan Sverige AB
2024 22/3

Noteringshöjning på livkalv v 13

Vi höjer noteringen på livkalv med 50 öre/kg fr o m v 13.

Postat den av Carina Ljungkvist.
Publicerat i Kommunikation | Kommentarer inaktiverade för Noteringshöjning på livkalv v 13
2024 21/3

Utbildningssatsningen Unga Köttbönder gick i mål

Nu i mars har ett nytt gäng “Unga Köttbönder” gått i mål med sin utbildning och avslutade med en träff i Skara. 

Unga Köttbönder är Scans satsning på kompetensutveckling och nätverkande som vi erbjuder den yngre generationen bönder som precis har eller står inför att driva sitt eget lantbruk inom lamm, nöt eller grisproduktion. Deltagarna som bjuds in är förutsättningen för det framtida svenska lantbruket, Sveriges framtidsbönder helt enkelt!

Under cirka 2 år bjuds de in till olika träffar och utbildningar, med fokus på utbildningar som gynnar deltagarna i deras framtida produktion som t ex hållbarhet, management, juridik, generationsskifte. De får också en djupare insikt i hur ett livsmedelsföretag fungerar, och får möjlighet att träffa representanter från Scans olika delar av värdekedjan. Träffarna sker både fysiskt och digitalt och inte minst viktigt är möjligheten att träffa andra bönder, utbyta erfarenheter och skapa värdefulla nätverk för framtiden.

I samband med den sista träffen bjöd Anders Gunnarsson på Halla gård i Västergötland in till ett studiebesök, med fokus på produktionen, att våga tänka “utanför boxen” och hur man bygger ett bra partnerskap.

Gruppen fick också göra ett studiebesök på ICA Kvantum Munken, tillsammans med vår säljare Anders Book, och lära sig mer om hur man tänker vid försäljning och exponering av produkter i butik.  

Träffen avslutades med traditionell diplomutdelning av inköpschef Patrik Setzman.

Postat den av Charlotta Abrahamsson.
Publicerat i Kommunikation | Kommentarer inaktiverade för Utbildningssatsningen Unga Köttbönder gick i mål
2024 14/3

Scan är en del av det nya Livsmedelspolitiska rådet

Att det arbetas med en uppdatering av Sveriges livsmedelsstrategi kanske många känner till sedan tidigare. Den nuvarande strategin klubbades av riksdagen 2017, och mycket har hänt sedan dess på många olika områden, vilket gör att behovet av en Livsmedelsstrategi 2.0 är tydligt. 

Som en del av arbetet med Livsmedelsstrategi 2.0 har landsbygdsminister Peter Kullgren nu inrättat ett Livsmedelspolitiskt råd, som består av VDar från några av Sveriges största livsmedelsindustriföretag och branschorganisationer. Och vi på HKScan Sverige är representerade via vår VD Lars Appelqvist och Lantmännen via sin VD Magnus Kagevik.

Tanken med rådet är att det ska vara ett långsiktigt forum för en konstruktiv dialog mellan politik och näringsliv för att kunna diskutera näringspolitiska frågor kopplade till svensk livsmedelsindustri. Hur man med politikens hjälp kan nå det övergripande målet om att öka svensk livsmedelsproduktion,  med hjälp av konkreta exempel och inspel från deltagande företag och organisationer som utgångspunkt. 

Livsmedelspolitiska rådets första möte hölls idag och på agendan stod dels en dragning av Landsbygdsministern om Livsmedelsstrategi 2.0 – process och nuläge. Dels fick medlemmarna i rådet ge en bild av sina tankar kring vad politiken kan göra och vad företagen kan göra för att bidra till det övergripande målet om att öka svensk livsmedelsproduktion.

Nästa möte med Livsmedelspolitiska rådet hålls efter sommaren. 

Postat den av Charlotta Abrahamsson.
Publicerat i Kommunikation | Kommentarer inaktiverade för Scan är en del av det nya Livsmedelspolitiska rådet
2024 13/3

Slaktanmälan

P g a påsk stänger vi slaktanmälan för v 14 måndagen den 25 mars. Anmäl dina djur i god tid.

Postat den av Carina Ljungkvist.
Publicerat i Kommunikation | Kommentarer inaktiverade för Slaktanmälan
2024 11/3

Scans Hållbarhetspris 2023 har tilldelats David Brogård, Tjurit AB i Sävsjö, Småland

Årets Hållbarhetspris 2023 tilldelas David Brogård för sitt ambitiösa omställningsarbete där han med relativt begränsade medel, kreativitet och målmedvetenhet åstadkommit stor förändring och förflyttning framåt.

Smarta lösningar för energieffektivisering och drift av stallarna, vid sidan av ett biogassamarbete med fyra andra gårdar, är några exempel på insatser som gör David och Tjurit till ett fint exempel på framgångsrik grön omställning i svenskt lantbruk, som även kan inspirera andra i sitt hållbarhetsarbete. Här har David inte bara åstadkommit en nötköttsproduktion i världsklass vad gäller lågklimatpåverkan. Han har dessutom arbetat med att anpassa gården till ett varmare och torrare klimat genom smarta bevattningslösningar och god ventilation i stallarna för nötkreaturen.

”Jättekul verkligen att få den här utmärkelsen. Det var riktigt rörande att höra motiveringen. Jag tycker att det är viktigt att sambandet mellan hållbarhetsarbete och produktivitet uppmärksammas – det som är bra för klimatet är också lönsamt för verksamheten”, säger David Brogård.

David har dessutom agerat pilotgård och bidragit med värdefull kunskap och insikter i utvecklingen av Agronods klimatberäkningsverktyg Agrosfär. På så vis har han hjälp till att skapa ett effektivt verktyg, som hjälper hela branschen, att kunna påvisa  klimatnyttan som allt målmedvetet hållbarhetsarbetet på gården resulterat i.   

  • Gårdens stallar är utrustade med solceller som samverkar med ventilationen och optimerar systemet  – mycket sol kräver mer ventilation och vice versa.
  • Ett utbyggt nät av stamledningar för bevattning och tillförsel av gödsel sparar både in på transporterna och säkrar upp vattentillförsel till åkrarna när det behövs
  • Biogassamarbete med 4 andra gårdar där den förädlade biogasen används för drift av länstrafikens bussar.
  • Plöjningsfri odling innebär mindre bearbetning av jorden vilket förbättrar jordhälsan och sparar bränsle samtidigt som det ökar kolinlagringen och den biologiska mångfalden över och under jorden.
  • Arbetet på gården bidrar också till att stärka den biologiska mångfalden i närområdet genom att gårdens dikor betar på naturbetesmark.

Juryns motivering:

Årets Hållbarhetspris  tilldelas David Brogård för sitt ambitiösa omställningsarbete där han med relativt begränsade medel åstadkommit stor förändring och förflyttning framåt.

Smarta lösningar för energieffektivisering, bevattning och drift av stallarna, vid sidan av ett biogassamarbete med fyra andra gårdar, är några exempel på insatser som gör David och Tjurit till ett fint exempel på framgångsrik grön omställning i svenskt lantbruk som även kan inspirera andra i sitt hållbarhetsarbete.

Om Tjurit AB

Tjurit AB i Hylletofta, Sävsjö drivs av David och Anna Brogård sedan 2010 och verksamheten omfattar framför allt ungnötsproduktion och växtodling men även maskintjänster, skogsbruk och husuthyrning.

Om Hållbarhetspriset

Scans Hållbarhetspris har delats ut sedan 2016 och tilldelas leverantörer som på olika sätt utmärkt sig vad gäller insatser inom gårdens produktion som främjar klimat, djuromsorg och biologisk mångfald. Som bidrar till att driva den gröna omställningen i lantbruket och samtidigt inspirera andra.

Vinnaren utses av en jury som består av representanter från HKScan.

David och Anna Brogård, Jakob Danielsson och Elina Matsdotter, HKScan
Postat den av Charlotta Abrahamsson.
Publicerat i Kommunikation | Kommentarer inaktiverade för Scans Hållbarhetspris 2023 har tilldelats David Brogård, Tjurit AB i Sävsjö, Småland
2024 26/2

Internettjänsterna – nytt försök

I morgon den 27/2 mellan kl 7.00 och 8.00 kommer internettjänsterna att ligga nere igen.

Postat den av Carina Ljungkvist.
Publicerat i Kommunikation | Kommentarer inaktiverade för Internettjänsterna – nytt försök
Prenumerera

Scan Sverige AB / Djurinköp
Torggatan 4
291 81 Kristianstad
Telefon: 0771-500 500
se.hkscanagri@hkscan.com

Terms of Use

Integritetsmeddelande