Från Gård
till Gaffel

Om bloggen

Om bloggen
HKScan Agri bloggen vänder sig till gris-, nöt- och lammproducenter som vill veta mer om vad som är på gång inom HKScan Agri, HKScan Sweden och resten av vår HKScan-koncern. Genom bloggen vill vi också ge övergripande inblick i aktuella frågor som påverkar den svenska primärproduktionen i framtiden.

Ett öppet företag
Vi har tagit ytterligare ett steg på vägen mot ett helt transparent företag. Med bloggen vill vi visa att HKScan är öppen för dialog med gris-, nöt- och lammleverantörer, transportörer och övriga intresserade. Här vill vi ge dig ytterligare insyn i vår verksamhet.

Kontakt
Har du en fråga som inte du finner något inlägg på eller vill kontakta oss av någon annan orsak så maila oss på: se.hkscanagri@hkscan.com

Regler om vår blogg

Länka och citera
Välkommen att länka till HKScan Agri bloggen. Låna eller citera gärna textinnehåll och bilder, men ange källan.

Kommentarer
Vi vill uppmuntra till dialog och kommer att besvara kommentarer så snart vi kan. Däremot vill vi att kommentarerna håller sig till ämnet och att du använder vanlig nätetikett. Alla kommentarer publiceras så länge de inte är kränkande eller på annat sätt uppfattas som olämpliga. Dessa kommentarer redigeras eller raderas och det är HKScan som avgör. Inlägg/kommentarer eller publicerat material ska följa svensk lag eller goda seder, vilket innebär att du inte får:

  • förtala, trakassera, diskriminera, eller hota någon, med andra ord inte kränka någons rättighet
  • publicera, överföra, distribuera material som innebär hets mot folkgrupp, barnpornografibrott, olaga våldsskildring, brott mot tystnadsplikt, uppmana till brott eller på annat sätt strider mot lag
  • överföra filer som innehåller virus eller program som kan skada funktionen hos någon annans dator eller egendom
  • göra inlägg, ladda upp filmer eller bilder som gör intrång i andras upphovsrätt eller annan rättighet

HKScan varken stödjer eller tar ansvar för innehåll som publiceras i kommentarerna. Lagbrott polisanmäls.

HKScans Agri blogg tar inte ansvar för innehållet på länkade sidor, och behöver heller inte dela de åsikter eller ställningstagande som finns på dessa.

HKScan har rätt att använda innehåll i kommentarer utan ersättning till eller lov av kommentator. Alla rättigheter tillfaller HKScan Sweden AB.

Personuppgifter
Den information som lämnas till HKScan Agri bloggen (genom kommentar-funktionens formulärfält) lagras i bloggen. Ditt namn och eventuell hemsida publiceras på bloggen, dock aldrig e-postadress som enbart används av HKScan vid eventuellt behov av kontakt.

Cookies
HKScan Agri bloggen använder cookies. Om du inte vill använda cookies kan du avaktivera dessa i din webbläsares inställningar.

Kontakt
Om du har en fråga som du inte hittar ett inlägg på eller vill kontakta oss direkt ändå, maila oss på: se.hkscanagri@hkscan.com

Prenumerera

Scan Sverige AB / Djurinköp
Torggatan 4
291 81 Kristianstad
Telefon: 0771-500 500
se.hkscanagri@hkscan.com

Terms of Use

Integritetsmeddelande