Från Gård
till Gaffel

Inköp djur

Anmälan av djur till slakt

Slaktanmälan
Du kan på olika sätt anmäla dina slaktdjur för hämtning. Slaktanmälan är grunden för slakt- och transportplanering samt för att ge en korrekt avräkning. Det är därför viktigt att antalet anmälda djur alltid stämmer med leverans. Du kan kombinera olika anmälningsformer så att de passar dig och din produktion bäst.

Slaktanmälan kan göras via telefon, post eller internet. Villkoren är beroende på djurslag, läs mer under respektive avsnitt för nöt och gris.

När du anmäler dina nöt, lamm och grisar till nedanstående 0771-nummer kostar samtalet lika mycket som ett vanligt lokalsamtal.

Djur som slaktas på HKScan Sweden AB:s (HKScans) anläggningar utrapporteras på PPNR 700001.

Tid för slaktanmälan Gris
Slaktanmälan tas, i mån av anmälningsutrymme, emot via telefon fram till tisdag klockan 12.00 eller via internet fram till tisdag klockan 12.00 veckan innan slaktveckan.

Tid för slaktanmälan Nöt och Lamm
Slaktanmälan tas, i mån av anmälningsutrymme, emot via telefon och e-post fram till tisdag kl 16.00 eller via internet fram till tisdag kl 24 en vecka innan slaktveckan. Löpande slaktanmälan görs via telefon fram till tisdag kl 16.00 veckan före aktuell hämtningsvecka.

Telefon Slaktanmälan
Alla djurslag, telefon: 0771-500 500.
Telefontid: Måndag-Tisdag 08.00-16.00; Onsdag-Fredag 08.00-12.00.
E-post: slaktanmalan@hkscan.com

Internetanmälan
Syftet med internetanmälan är att utveckla ett snabbt sätt att förmedla HKScans behov av djur. Detta för att du skall kunna planera din produktion efter kundernas efterfrågan. HKScan arbetar för att vidareutveckla internetanmälan så att det blir ännu mer attraktivt för dig som producent.

Du når internetanmälan via vår hemsida: www.hkscanagri.se. Där kan du också anmäla dig till våra internettjänster.

Importerade djur
HKScan köper inte och slaktar därför inte importerade djur.

Akutanmälan för nöt
Vid akut leverans av djur som av olika skäl behöver hämtas omgående anmäls djuren på telefon till slaktanmälan. Djuren hämtas om möjligt samma dag, eller dagen efter, normalt inom tre arbetsdagar. Akutanmälan avser endast djur som kan transporteras med ordinarie djurtransportbil. Djur som behöver avlivas direkt anmäls till Svensk Lantbrukstjänst AB (Tfn 0340 – 127 04).

FCI-rutin gris
FCI är en förkortning som står för Food Chain Information, ett EU-direktiv som verkställs via Livsmedelsverket i Sverige. Direktivet innebär att djurägargaranti och försäkran om uppfyllelse leveransvillkor skall bekräftas av djurägaren innan varje leveranstillfälle.

Den nya rutinen innebär att i samband med anmälan av grisar via telefon eller internet till HKScan skall ett mobilnummer som är i bruk anges. HKScans intransportplanering kommer på torsdagar skicka ett sms som säger ”Du har grisar planerade för slakt nästkommande vecka, vänligen bekräfta detta via sms inom 12 timmar och därmed bekräftar du din djurägarförsäkran”. Om svars-sms inte kommer HKScan tillhanda kan vi inte hämta djuren och köra in dem till slakt enligt det nya upplägget för besiktning av slaktkroppar.

Prenumerera

Scan Sverige AB / Djurinköp
Torggatan 4
291 81 Kristianstad
Telefon: 0771-500 500
se.hkscanagri@hkscan.com

Terms of Use

Integritetsmeddelande