Från Gård
till Gaffel

Allmänt

Känner du till HKScan Agris leverantörsråd? Vi träffas tre gånger per år för att tillsammans diskutera och utveckla produktionen och affären av gris-, nöt- och lammkött tillsammans! Hör gärna av dig om du har frågor!

Gris
Anders Gunnarsson, Kvänum
Torgil Bertilsson, Kristianstad
Frida Schartau, Västerås
Ove Steen, Ödeshög

Nöt
Andreas Lidén, Vara
Per Johansson, Vittinge
Kjell Sandahl, Nye

Lamm
Tomas Olsson, Kungsör
Gudrun Haglund Erilsson, Närkesberg
Ulrika Algothsson, Laholm

Prenumerera

Scan Sverige AB / Djurinköp
Torggatan 4
291 81 Kristianstad
Telefon: 0771-500 500
se.hkscanagri@hkscan.com

Terms of Use

Integritetsmeddelande