Från Gård
till Gaffel

Förmedling livdjur

Allmän förmedlingsinformation för nöt, livkalv, får och lamm

Livdjursprovisioner

Försäljningsbelopp, kr För säljare
Provision (%)
För köpare
Provision (%)
Upp till 150 000  8  1
Över 150 000  4  1

Verklig transportkostnad tillkommer.

Livdjursförsäkring via Agria Djurförsäkringar

Gäller för köp av livdjur. Skyddar mot olycksfall och sjukdom under 4 månader. Ersätter 80 procent av inköpspriset samt med 10 procent av inköpspriset vid förlust av foster respektive kalv. Kviga som kalvar in med mastit och som blir varaktigt trespenad ersätts med 20 procent av inköps-priset. Försäkringen tecknas separat.

Slaktdjursförsäkring via Agria Djurförsäkringar

Gäller vid inköp av livkalvar och ungnöt. Skyddar vid olycksfall och sjukdom under 6 mån. Ersätter 80% av inköpspriset plus veckoersättning på 90 kr/vecka i högst 26 veckor. Försäkringen tecknas separat.

Avelstjursförsäkring med funktionsgaranti via Agria Djurförsäkringar

Gäller vid inköp av avelstjur. Skyddar vid olycksfall och sjukdom under 18 mån, samt vid funktionella fel som medför att tjuren blir steril eller inte kan betäcka. Försäkringen gäller inte för bristande avelsduglighet hos förstagångsbetäckare. Ersätter 80% av inköpspriset. Försäkringen tecknas separat.

Försäkringsansvarig: Carina Ljungkvist, Uppsala
tfn: 018-16 76 14
e-post: carina.ljungkvist@hkscan.com

Kontaktpersoner

Kontakta din lokala inköpare på Scan Sverige >>

Prenumerera

Scan Sverige AB / Djurinköp
Torggatan 4
291 81 Kristianstad
Telefon: 0771-500 500
se.hkscanagri@hkscan.com

Terms of Use

Integritetsmeddelande