Från Gård
till Gaffel

Förmedling smågris

Allmän förmedlingsinformation för smågris

Smågrisuppfödare respektive köpare åtar sig att:

• Följa de uppfödningsprinciper som framgår av HKScans allmänna leveransvillkor och Gård & Djurhälsan Sverige AB:s kontrollprogram.
• Tillse att samtliga levererade smågrisar uppfyller kraven för respektive handelsklass och är märkta enligt gällande bestämmelser.
• Anmäla smågrisar till förmedlingen senast tisdag veckan före önskad leverans, vilket gäller även Mellangårdsförmedling.
• Medverka till åtgärder för att effektivisera utlastning, leverans och mottagning av grisar.

Förmedlings- och hanteringskostnad

Mellangårdsförmedling
Säljare: Lastningskostnad per stopp 50 kr/leverans
Köpare: Kontraktskostnader Enligt avtal
Transport/förmedlingskostnad Enligt avtal
Extra Mellangårdstillägg Enligt avtal

Förmedling
Säljare:  Lastningskostnad per stopp – 29 st 150 kr/leverans
Lastningskostnad per stopp 30 st – 70 kr/leverans
Förmedling/kontrakt/transportkostnad 145 kr/st
Övrigt
• För ej PMWS-vaccinerade smågrisar görs ett avdrag om 30 kr/st, motsvarande lägre pris per smågris till köparen.
• Rekommenderad leveransvikt är 27-32 kg.
• Grisar under 20 kg ska ej förmedlas.

Godkänt försäljningstillstånd krävs enligt Gård & Djurhälsan Sverige AB eller Lundens Djurhälsa AB:s anvisningar.

Smittsäker besättning – gris

Från och med den 1 september 2017 ska leverantörer av smågris vara ansluten till smittskyddsprogrammet ”Smittsäker besättning – gris”. Se information www.smittsäkra.se

Kontaktpersoner HKScan smågrisförmedling

Du är välkommen med din smågrisanmälning/beställning till:

Maria Rodriguez Kristianstad 044-19 40 56
Prenumerera

Scan Sverige AB / Djurinköp
Torggatan 4
291 81 Kristianstad
Telefon: 0771-500 500
se.hkscanagri@hkscan.com

Terms of Use

Integritetsmeddelande