2014 29/10

Forskning om djurtransporter

Linköpings Universitet har i samarbete med HKScan har beviljats forskningsmedel från Vinnova för att tillsammans testa de modeller av ruttplanering för djurtransporter som togs fram vid ett forskningsprojekt förra året.

– Det är glädjande att vi tillsammans med Linköpings Universitet och professor Uno Wennergren kan fullfölja det projekt vi startade förra året då vi tittade på möjligheterna att optimera intransporten av slaktdjur, säger HKScan Swedens kvalitetsdirektör Annelie Lundell.Vi det tidigare forskningsprojektet tittade man på hur rutterna till slakterierna har skett, dvs vilka gårdar som respektive lastbil har besökt och hämtat djur på under sin väg till slakteri. Linköpings Universitet hade i samarbete med skogsindustrin tagit fram en metod för ruttplanering och nu provades om den även är applicerbar för slakttransporter.

Optimering av rutter används brett inom många delar av transportsektorn. Inom slakteribranschen finns det dock en hel del utvecklingsmöjligheter och endast en handfull studier har gjorts.

– Det är rätt komplicerat och svårt att manuellt få en bra optimering av transporterna. Idag sker slakttransporterna på så vis att det först görs en manuell planering av vilka gårdar som ska besökas inom en kommande planeringshorisont på exempelvis en eller två veckor, berättar Annelie.

Målsättningen med projektet är att utveckla och förfina ett planeringsverktyg för att minska djurtransporterna och förhoppningen är att forskningsprojektet kan bidra till minskade koldioxidutsläpp, ökad djurvälfärd och ett effektivt inflöde av djur till slakteriet.

– Vi tittade både på intransport av nöt och gris. Sedan är det mycket viktigt att få detta att passa ihop med de krav och önskemål som kommer från våra kunder i fråga om leveransservice. Och det bör poängteras att vi i drivit projektet för att i första hand optimera djurens totala transport, d v s inte i haft fokus på att minska lastbilarnas sträckor och kostander för dessa. Men den minskningen kommer på köpet, menar Annelie.

Nu rullar projektet vidare tack vare de beviljade forskningsmedelen från Vinnova och nu är den meningen att de tidigare framtagna modellerna för ruttplaneringen ska testas och utvärderas.

Postat den av Admin HKscanAgri.
Det här inlägget postades i Transport av djur. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.